rrl
18 مهر 1401 - 17:03

نمایشگاه خطاطی مشترک میان افغانستان و ایران در هرات برگزار شد

هدف از برگزاری نمایشگاه خطاطی مشترک میان افغانستان و ایران در هرات، حفظ فرهنگ مشترک خطاطی میان دو کشور عنوان شده است. یک نمایشگاه مشترک خطاطی برای نمایش آثار خطاطان افغانستانی و ایرانی امروز (۱۸ میزان/مهر) در هرات برگزار شد. مسئولان برگزار کننده این نمایشگاه هدف برگزاری این نمایشگاه را حفظ فرهنگ مشترک خطاطی میان افغانستان و ایران عنوان می‌کنند. مسئولان می‌گویند که خطاطی بهترین هویت مشترک فرهنگی شهروندان دو کشور است. محمد صدیقی‌فر،‌ سرکنسول‌ ایران در هرات در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که هدف این نمایشگاه ایجاد تعامل بین هنرمندان ایرانی و افغانستانی است. صدیقی فر گفت: ما زمینه را برای هنرمندان دو کشور فراهم کردیم، اینگونه هنرها می‌توانند در یکجا ساختن دو ملت کمک کند. در همین حال برخی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه آن را در پیشرفت و انکشاف فرهنگی دو کشور موثر خوانده و بر سهم ‎ گیری بانوان در چنین نمایشگاه‌ها تأکید دارند. برگزار کنندگان نمایشگاه خطاطی وعده سپردند که برای شناخت بیشتر فرهنگ مشترک دو کشور چنین فعالیت‌هایی را ادامه خواهند داد. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 778449