rrl
22 بهمن 1401 - 11:41

اجرای سرود سلام فرمانده به زبان کردی در مسیر راهپیمایی کرمانشاه

کرمانشاه- نوجوانان کرمانشاهی سرود سلام فرمانده را به زبان کردی خواندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوجوانان کرمانشاهی در مسیر راهپیمایی ۲۲بهمن سرود سلام فرمانده را به زبان کردی خواندند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1032755